Title Image

Ljudi

Rajko Čogurić

odvjetnik

 

Odvjetnik Rajko Čogurić ima višedesetljetno iskustvo bavljenja pravom i to prvenstveno kaznenim pravom. U svojoj dugogodišnjoj karijeri odvjetnik Čogurić branio je osobe okrivljene za gotovo sve oblike kaznenih djela, s tim da osobito bogato iskustvo ima u vođenju kaznenih postupaka zbog kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. S tim u vezi, od osobite pomoći mu je i znanje iz trgovačkog prava i prava društava, koje i danas prakticira, a koje je stečeno dugogodišnjim bavljenjem odvjetništvom.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Odvjetničko društvo Čogurić & Matak (2021.- danas) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2013.- 2021.) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Čogurić & Naumovski (2010.- 2013.) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Andreis-Čogurić & partneri (2007.-2010.) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Andreis & Čogurić (1996.-2007.) – odvjetnik partner
 • Samostalni odvjetnički ured (1990.-1996.) – odvjetnik
 • Okružno javno tužilaštvo u Zagrebu (1984.-1990.) – zamjenik okružnog javnog tužitelja
 • Općinsko javno tužilaštvo u Zagrebu (1979.-1984.) – zamjenik općinskog javnog tužitelja
 • Okružno javno tužilaštvo u Zagrebu (1977.-1979.) – vježbenik

GLAVNA PODRUČJA RADA

 • kazneno pravo
 • trgovačko pravo
 • pravo društava
 • stvarno pravo
 • obvezno pravo

OBRAZOVANJE

 • Pravosudni ispit (1979.)
 • Pravni fakultet u Zagrebu (1977.)

STRANI JEZICI

 • engleski
 • slovenski

ŠIME MATAK

odvjetnik

Odvjetnik Šime Matak diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. s diplomom magna cum laude. Nakon završetka studija zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Čogurić & partneri d.o.o. (tada Čogurić & Naumovski d.o.o.) u kojem u kontinuitetu radi do danas. U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisuje se 2015., a 2017. postaje partner u Odvjetničkom društvu Čogurić & partneri d.o.o., koje 2021. mijenja tvrtku u Čogurić & Matak d.o.o.

 

Odvjetnik Šime Matak polaznik je doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U svom radu pretežno se bavi kaznenim i prekršajnim pravom, ali ima iskustva i u drugim granama prava.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Odvjetničko društvo Čogurić & Matak (2021.- danas) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2017.- 2021.) – odvjetnik partner
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2015.- 2017.) – odvjetnik
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2012.- 2015.) – odvjetnički vježbenik

OBJAVLJENI RADOVI

 • Dokazi iz inozemstva iz pozicije obrane – mogućnost pribavljanja, kontrola zakonitosti i pouzdanosti, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), vol. 27, broj 2/2020, str. 521.-541. (pregledni znanstveni rad)
 • Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?, Pravnik, 46, 1 (92), 2012. (stručni rad, u suatorstvu)

GLAVNA PODRUČJA RADA

 • kazneno pravo
 • prekršajno pravo
 • naknada štete
 • trgovačko pravo
 • medijsko pravo

OBRAZOVANJE

 • Pravosudni ispit (2014.) – položen s posebnom pohvalom
 • Pravni fakultet u Zagrebu (2012.) – mag.iur., diploma magna cum laude
  • Dekanovo priznanje za uspjeh u studiju (2010. i 2011.)
  • Rektorova nagrada (2012.)
 • Sveučilište u Stockholmu (2012.) – ljetni semestar u okviru programa Erasmus

STRANI JEZICI

 • engleski
 • španjolski

NIKA ČOGURIĆ

odvjetnica

 

Odvjetnica Nika Čogurić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu 2014. Iskustvo rada u odvjetništvu najprije je stjecala obavljajući administrativne poslove u našem odvjetničkom društvu, zatim vježbeničku praksu te na kraju i odvjetničku djelatnost. U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisuje se 2017.

 

U svom radu pretežno se bavi trgovačkim pravom, građanskim pravom, radnim pravom, ovršnim pravom i obiteljskim pravom.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Odvjetničko društvo Čogurić & Matak (2021.- danas) – odvjetnica
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2017.-2021.) – odvjetnica
 • Odvjetničko društvo Čogurić & partneri (2014.-2017.) – odvjetnička vježbenica

GLAVNA PODRUČJA RADA

 • trgovačko pravo
 • pravo društava
 • građansko pravo
 • radno pravo
 • ovršno pravo
 • obiteljsko pravo

OBRAZOVANJE

 • Pravni fakultet u Splitu (2014.)

STRANI JEZICI

 • engleski
 • njemački

JASENKA BLAŽUN

tajnica društva

 

Jasenka Blažun ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju administrativnih poslova, najprije kao zapisničarka na Županijskom sudu u Zagrebu, a kasnije i kao tajnica u Odvjetničkom društvu Andreis-Čogurić & partneri te Čogurić & partneri, gdje radi i danas.