Title Image

Usluge

Kazneno pravo

 • obrana u svim vrstama kaznenih predmeta
 • zastupanje oštećenika
 • izrada kaznenih prijava
 • izrada privatnih tužbi

Prekršajno pravo

 • obrana u svim vrstama prekršajnih predmeta
 • zastupanje oštećenika

Obvezno pravo

 • izrada ugovora
 • izrada pravnih mišljenja

NAKNADA ŠTETE

 • izvanugovorna i ugovorna odgovornost za štetu
 • podnošenje odštetnih zahtjeva
 • povrede prava osobnosti zbog informacije objavljene u medijima

STVARNO PRAVO

 • smetanje posjeda
 • zaštita prava vlasništva
 • stjecanje i prodaja nekretnina
 • izrada prijedloga za upis u zemljišne knjige

NASLJEDNO PRAVO

 • izrada oporuka
 • izrada nasljednopravnih ugovora (ustup i raspodjela imovine za života)

OBITELJSKO PRAVO

 • zastupanje u obiteljskim sporovima
 • uređenje imovinskopravnih odnosa

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • statusne promjene
 • osnivanje društava
 • likvidacije društava

RADNO PRAVO

 • zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima
 • izrada ugovora o radu
 • izrada menadžerskih ugovora

OVRŠNO PRAVO

 • iniciranje prisilne naplate
 • zastupanje u ovršnim postupcima

UPRAVNO PRAVO

 • zastupanje u upravnim postupcima
 • zastupanje pred upravnim sudovima

SUDSKI I OSTALI POSTUPCI

 • zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava
 • arbitraža i mirenje